Motie van het lid Agnes Mulder over stimuleren van het thuis opwekken van zonnestroom

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 XIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2015 Nr. 106 MOTIE VAN HET LID AGNES MULDER Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 17 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, onderzoek te doen naar de wijze waarop stimulering van het thuis opwekken van zonnestroom in de toekomst het beste vorm gegeven kan worden. Daarbij wensen wij dat verschillende beleidsopties voor een robuuste langetermijnstimuleringsreg…