Motie van de leden Jan Vos en Leegte over een samenhangend plan van aanpak

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 XIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2015 Nr. 108 MOTIE VAN DE LEDEN JAN VOS EN LEEGTE Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 17 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat in het energieakkoord wordt onderkend dat er ontzettend veel potentie is voor het gebruik van restwarmte in de bebouwde omgeving, waarbij het gaat om meer dan één miljoen huizen waarmee heel veel energie bespaard kan worden; constater…