Motie van het lid Klever over koopkrachtplaatjes voor verschillende typen huishoudens

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 XIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2015 Nr. 110 MOTIE VAN HET LID KLEVER Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 17 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat volgens de Nationale Energieverkenning in 2020 anderhalf miljoen huishoudens zullen profiteren van een lagere energiere- kening dankzij woningisolerende maatregelen, en dat bijna één miljoen huishoudens zullen profiteren van een lagere energier…