Motie van het lid Gesthuizen c.s. over overleg van het COA met gemeenten en bewoners

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015 Nr. 23 MOTIE VAN HET LID GESTHUIZEN C.S. Voorgesteld 26 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat aan de kleine dorpjes Oranje (Drenthe, circa 140 inwoners) en Rijs (Friesland, eveneens circa 140 inwoners) door het COA de huisvesting van respectievelijk 1.400 en 500 asielzoekers zou worden toebedeeld; overwegende dat hierover blijkens gesprekken met bewoners van deze dorpjes slecht en zeer terughou…