Motie van het lid Van Veldhoven over onderzoek naar de mogelijkheden en baten van gelijkstroom

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 XIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2015 Nr. 132 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN Voorgesteld 27 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het elektriciteitsnet om historische redenen op wisselstroom gaat, maar dat met de huidige stand der techniek steeds meer op gelijkstroom gedaan kan worden; overwegende dat hiermee een energiebesparing van 5% tot 10% bereikt kan worden; verzoekt de regering, onderzoek te lat…