Motie van de leden Gesthuizen en Berndsen-Jansen over schikkingen onder regie van een strafrechter

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015 Nr. 22 MOTIE VAN DE LEDEN GESTHUIZEN EN BERNDSEN-JANSEN Voorgesteld 26 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat schikkingen in grote fraude- en corruptiezaken voordelen en nadelen kennen; van mening dat rechterlijke regie bij voorgenomen schikkingen, zoals in Duitsland, van belang is voor de rechtsontwikkeling en het vergroten van de transparantie; verzoekt de regering, nader onderzoek te doen naar …