Motie van het lid Van Nispen over financiering van een vervolgopleiding forensische geneeskunde

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015 Nr. 26 MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN Voorgesteld 26 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Gezondheidsraad heeft aanbevolen dat de vervolg-opleiding forensische geneeskunde van overheidswege betaald zou moeten worden en dat het voor de hand ligt dat het Ministerie van Veiligheid en Justitie deze kosten voor zijn rekening neemt; verzoekt de regering, deze aanbeveling op te volgen en te onderzoe…