Motie van het lid Oskam c.s. over het afzien van de taakstelling van 27 miljoen op het OM

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015 Nr. 32 MOTIE VAN HET LID OSKAM C.S. Voorgesteld 26 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het Openbaar Ministerie voor 2015 te maken krijgt met opnieuw een forse taakstelling van 27 miljoen euro in het kader van een doelmatiger strafrechtketen; overwegende dat naast organistische veranderingen het OM voor 2015 te maken krijgt met tal van inhoudelijke doelstellingen, zoals meer aandacht voor opkome…