Motie van het lid Schouw c.s. over de efficiencyopbrengsten van het KEI-programma

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015 Nr. 49 MOTIE VAN HET LID SCHOUW C.S. Voorgesteld 26 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak moet zorgen voor efficiencybesparingen binnen de rechtspraak; overwegende dat de efficiencyopbrengsten van het KEI-programma in gelijke mate moeten opwegen tegen de geplande kortingen op de rechtspraak; verzoekt de regering, de efficiencyopbrengsten van het …