Motie van het lid Voordewind c.s. over het uitnodigen van syrische vluchtelingen

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015 Nr. 51 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND C.S. Voorgesteld 26 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de Kamer door middel van de motie-Voordewind c.s. (19 637, nr. 1715) de regering heeft verzocht om 250 Syrische vluchte- lingen extra uit te nodigen en dit aantal los te koppelen van het bestaande quotum; constaterende dat de regering dit kalenderjaar geen uitvoering meer zal geven aan deze Kameruitspraa…