Motie van de leden Berndsen-Jansen en Van Nispen over het hoge aantal onterechte celslachtoffers

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015 Nr. 43 MOTIE VAN DE LEDEN BERNDSEN-JANSEN EN VAN NISPEN Voorgesteld 26 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat sprake is van een forse toename van het aantal mensen dat onterecht in hechtenis is genomen en de schatkist daardoor jaarlijks 25 miljoen euro kwijt is aan schadevergoedingen; verzoekt de regering, onderzoek te doen naar de oorzaken van het hoge aantal onterechte celslachtoffers en beleids…