Motie van het lid Berndsen-Jansen c.s. over onderzoek naar de verhouding tussen boa's, particuliere recherchebureaus en politie

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015 Nr. 45 MOTIE VAN HET LID BERNDSEN-JANSEN C.S. Voorgesteld 26 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat in het publieke domein sprake is van een grootschalige groei van bijzondere opsporingsambtenaren en particuliere recherchebu- reaus die zich in hun taakuitvoering op het terrein van de politie begeven; verzoekt de regering om, een visie op en een onderzoek naar de verhouding van bijzondere opsporing…