Amendement van het lid Wolbert waarmee de aanpak van gezondheidsachterstanden in het veenkoloniaal gebied gefinancierd wordt

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015 Nr. 43 AMENDEMENT VAN HET LID WOLBERT Ontvangen 19 november 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: IIn artikel 1 Volksgezondheid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met 1.250 (x 1.000). IIIn artikel 1 Volksgezondheid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met 1.250 (x 1.000). Toeli…