Motie van het lid Segers c.s. over verlengen van de functie van politie-liaison officer in Boekarest

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015 Nr. 52 MOTIE VAN HET LID SEGERS C.S. Voorgesteld 26 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de aanpak van mensenhandel om goede internationale politiesamenwerking vraagt in het bijzonder met bronlanden; overwegende dat Nederland hiertoe een politie-liaison officer in Boekarest heeft waarvan het plaatsingsplan afloopt in 2015; voorts overwegende dat zijn meerwaarde voor politie, OM, KMar en Inspec…