Amendement van de leden Dik-Faber en Van der Staaij dat regelt dat de stichting Joods Maatschappelijk Werk een subsidie ontvangt van 150.000,-

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015 Nr. 34 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN DER STAAIJ Ontvangen 17 november 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: IIn artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met 150 (x 1.000). IIIn artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II…