Gewijzigd amendement van het lid Voordewind ter vervanging van nr. 11 dat een toekenning van 10 miljoen euro beoogt aan het Global Fund to Fight Aids, Tuberculosis and Malaria

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 XVIIVaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2015 Nr. 39 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VOORDEWIND TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 11 Ontvangen 27 november 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: IIn artikel 1 Duurzame handel en investeringen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met 10.000 (x 1.000). IIIn artikel 3 Sociale vooruitgang worden het verplichtingenbed…