Gewijzigd amendement van de leden Van der Staaij en Ypma ter vervanging van nr. 46 dat beoogt een bedag toe te voegen aan de gereserveerde middelen voor de implementatie en uitvoering van de Jeugdwet

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015 Nr. 85 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN YPMA TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 46 Ontvangen 24 november 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: IIn artikel 5 Jeugd worden het verplichtingenbedrag en het uitgaven-bedrag verlaagd met 150 (x 1.000). IIIn artikel 5 Jeugd worden het verplichtingenbedrag en he…