Amendement van de leden Smaling en Leegte over het besteden van twee miljoen aan de bestrijding van "wildlife crime".

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 XVIIVaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2015 Nr. 15 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SMALING EN LEEGTE Ontvangen 20 november 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: IIn artikel 1 Duurzame handel en investeringen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met 2.000 (x 1.000). IIIn artikel 1 Duurzame handel en investeringen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verla…