Amendement van het lid Van Ojik c.s. dat regelt dat er in 2015 8 miljoen euro extra beschikbaar komt voor de intensieve en geïntegreerde inzet van diplomatieke capaciteit ter bevordering van de internationale rechtsorde, vrede en veiligheid, en de economische positie van Nederland.

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2015 Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID VAN OJIK C.S. Ontvangen 18 november 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: IIn artikel 6 Nominaal en onvoorzien worden het verplichtingen-bedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met 8.000 (x 1.000). IIIn artikel 7 Apparaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met 8.000 (x 1.000). Toelichting De complexe en sn…