Amendement van het lid Segers c.s. over gemeentelijke opvang van uitgeprocedeerde vreemdelingen (de zogenaamde bed-bad-brood voorziening).

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 BVaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2015 Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID SEGERS C.S. Ontvangen 19 november 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: IIn artikel 3 wordt het bedrag 14.539.278.000 verhoogd met het bedrag 13.000.000. IIDe begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: In artikel 1 gemeentefonds worden het verplichtingenbedrag, het uitgavenbedrag en het ontvangstenbedrag verhoogd met 13.000 (x 1.000). Toelichting Het Europees Comité voor Sociale Rechten heeft op 10 n…