Amendement van de leden Jasper Van Dijk en Siderius over het toewijzen van 61 miljoen euro ten behoeve van kleinere klassen in het reguliere onderwijs

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2015 Nr. 20 AMENDEMENT VAN DE LEDEN JASPER VAN DIJK EN SIDERIUS Ontvangen 6 november 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: IIn artikel 01 Primair onderwijs worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met 61.000 (x 1.000). IIIn artikel 01 Primair onderwijs worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verh…