Motie van het lid De Caluwé c.s. over vrijwillige bijdrage aan multilaterale ontwikkelingsorganisaties

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 XVIIVaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2015 Nr. 18 MOTIE VAN HET LID DE CALUW C.S. Voorgesteld 20 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het budget voor vrijwillige bijdragen aan multilaterale ontwikkelingsorganisaties in de meeste gevallen veel hoger is dan de verplichte bijdragen; overwegende dat deze vrijwillige bijdragen meerjarig worden vastgelegd; overwegende dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken tweejaarlijkse scorecard…