Motie van de leden Van Laar en Van Ojik over het stimuleren van het ondernemerschap van jongeren in fragiele staten

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 XVIIVaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2015 Nr. 20 MOTIE VAN DE LEDEN VAN LAAR EN VAN OJIK Voorgesteld 20 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de werkloosheid onder jongeren in ontwikkelingslanden hoog is; overwegende dat ondernemerschap voor jongeren vaak de enige weg uit de armoede is; verzoekt de regering, het ondernemerschap van jongeren in fragiele staten te stimuleren door de toegang van jongeren tot het bedrijfslevenin- s…