Motie van de leden Van Ojik en Smaling over tegengaan van belastingontwijking via brievenbusmaatschappijen

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 XVIIVaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2015 Nr. 33 MOTIE VAN DE LEDEN VAN OJIK EN SMALING Voorgesteld 20 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de ontwikkelingslanden belastinginkomsten mislopen door belastingontwijking via brievenbusmaatschappijen in Nederland; overwegende dat de omvang van deze inkomstenderving door gebrek aan transparantie onduidelijk is; verzoekt de regering, in kaart te brengen wat de omvang is van deze ink…