Motie van de leden Siderius en Leijten over recht op zorg

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015 Nr. 48 MOTIE VAN DE LEDEN SIDERIUS EN LEIJTEN Voorgesteld 20 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, spreekt uit dat het onwenselijk is dat mensen via de rechter hun zorg moeten afdwingen; verzoekt de regering, het recht op zorg in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 te verankeren, en gaat over tot de orde van de dag. Siderius Leijten kst-34000-XVI-48ISSN 0921 - 7371TMs-Gravenhage 2014 Tweede K…