Motie van de leden Siderius en Leijten over meer ruimte voor huisartsen om mantelzorgers te ondersteunen

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015 Nr. 50 MOTIE VAN DE LEDEN SIDERIUS EN LEIJTEN Voorgesteld 20 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat een op de vijf patiënten die de huisarts bezoeken mantelzorger is; van mening dat huisartsenpraktijken een belangrijke rol hebben in de ondersteuning van mantelzorgers; verzoekt de regering, in overleg met de Landelijke Huisartsen Vereniging, een plan te maken waarbij huisartsen meer…