Motie van het lid Siderius over garantie dat geen enkel kind op straat komt te staan na invoering van de Jeugdwet

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015 Nr. 51 MOTIE VAN HET LID SIDERIUS Voorgesteld 20 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, te garanderen dat na de invoering van de Jeugdwet per 1 januari 2015 geen kind op straat komt te staan, en gaat over tot de orde van de dag. Siderius kst-34000-XVI-51ISSN 0921 - 7371TMs-Gravenhage 2014 Tweede Kamer, vergaderjaar 2014Œ2015, 34 000 XVI, nr. 51…