Motie van het lid Leijten over het publiek regelen van de uitvoering van de basiszorgverzekering

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015 Nr. 52 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN Voorgesteld 20 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de overheid de controle kwijt is over de zorg; van mening dat juist de zorg een publieke voorziening moet zijn die toegankelijk en kwalitatief goed is voor iedereen; verzoekt de regering, voorbereidingen te treffen om de uitvoering van de basiszorgverzekering publiek te regelen, en gaat over tot d…