Motie van het lid Leijten over Oplossen legitimiteitsprobleem zorgverzekeraars

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015 Nr. 53 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN Voorgesteld 20 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat zorgverzekeraars een legitimiteitsprobleem hebben; constaterende dat de macht van zorgverzekeraars in het zorgstelsel nog steeds uitgebreid wordt; verzoekt de regering, de macht van de zorgverzekeraars niet uit te breiden, voordat het legitimiteitsprobleem is opgelost, en gaat over tot de orde van de…