Motie van het lid Bouwmeester c.s. over kwaliteitsindicatoren

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015 Nr. 67 MOTIE VAN HET LID BOUWMEESTER C.S. Voorgesteld 20 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat eenduidige en ambitieuze kwaliteitsindicatoren, waaronder volumenormen, bijdragen aan het inzicht in de kwaliteit van zorg; overwegende dat de kwaliteitsindicatoren worden vastgesteld door patiënten, aanbieders, verzekeraars en de IGZ en daarmee draagvlak hebben; overwegende dat er een wil…