Motie van het lid Klever over fraudebestrijding in de zorg

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015 Nr. 69 MOTIE VAN HET LID KLEVER Voorgesteld 20 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat patiënten noodzakelijke zorg mijden omdat ze het hoge eigen risico niet kunnen betalen; overwegende dat er in de zorg 3 tot 5 miljard euro verloren gaat door fraude; van mening dat zorgverzekeraars de aangewezen partij zijn om deze fraude op te sporen; verzoekt de regering, de zorgverzekeraars een…