Motie van de leden Van der Staaij en Keijzer over implementatie van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015 Nr. 77 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN KEIJZER Voorgesteld 20 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat vanaf 2014 vanuit ZonMw ruim 50 miljoen euro subsidie beschikbaar wordt gesteld voor een Nationaal Programma Palliatieve Zorg; overwegende dat de praktijk richtinggevend is en voor een effectief resultaat minimaal de helft van de subsidie besteed moet worden aan implementatie; con…