Motie van het lid Krol over seniorvriendelijk beleid in ziekenhuizen

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015 Nr. 80 MOTIE VAN HET LID KROL Voorgesteld 20 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat uit onderzoek blijkt dat één op de drie ouderen in slechtere toestand het ziekenhuis verlaat dan bij opname; overwegende dat de zorg aan kwetsbare ouderen specifieke kennis en kunde behoeft; overwegende dat dit zowel vanuit menselijk oogpunt als vanuit het oogpunt van stijgende zorgkosten onwenselijk…