Motie van het lid Sjoerdsma c.s. over een evaluatie van het optreden van de WHO

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 33 625Hulp, handel en investeringen Nr. 136 MOTIE VAN HET LID SJOERDSMA C.S. Voorgesteld 19 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat bij de uitbraak van een infectieziekte het tijdig signa-leren, het internationaal afkondigen van een medische noodsituatie en het bewerkstelligen van een samenhangende reactie van het grootst mogelijke belang is voor het tegengaan van de ziekte; overwegende dat de Wereldgezondheidsorganisatie en de United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs een centrale inter…