Motie van het lid Smaling c.s. over verbeteren van de voedselhulp in ebolagebieden

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 33 625Hulp, handel en investeringen Nr. 139 MOTIE VAN HET LID SMALING C.S. Voorgesteld 19 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er voedselschaarste is in grote delen van de door ebola getroffen gebieden; constaterende dat er wel voedselhulp is, maar dat zowel kwantiteit als voedingswaarde van de verstrekte producten te wensen overlaat; verzoekt de regering, snel te inventariseren hoe deze situatie verbeterd kan worden, daartoe actie te ondernemen en de Kamer te informeren, en gaat over tot de orde van de dag…