Motie van het lid Agnes Mulder over de kwaliteitseisen aan hulporganisaties

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 33 625Hulp, handel en investeringen Nr. 140 MOTIE VAN HET LID AGNES MULDER Voorgesteld 19 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de regering middelen in het kader van de bestrijding van ebola ter beschikking heeft gesteld aan de VN of grote ngoTMs zoals het Rode Kruis en Artsen zonder Grenzen; overwegende dat er ook kleinere ngoTMs in Guinee, Sierra Leone en Liberia actief zijn met lokale netwerken, en daar met relatief weinig middelen veel kunnen bereiken; constaterende dat kleinere ngoTMs die niet beschikke…