Motie van de leden Van Laar en Sjoerdsma over de best mogelijke zorg voor besmette hulpverleners

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 33 625Hulp, handel en investeringen Nr. 142 MOTIE VAN DE LEDEN VAN LAAR EN SJOERDSMA Voorgesteld 19 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat honderden hulpverleners in Sierra Leone, Liberia en Guinee met het gevaar om zelf besmet te raken onmisbaar werk verrichten bij de bestrijding van de ebola-epidemie; constaterende dat er grote verschillen zijn tussen de kwaliteit van de zorg die hulpverleners krijgen als zij besmet raken, waarbij hulpverleners uit de landen zelf het slechtst af zijn; roept hulpverlenende org…