Gewijzigde motie van de leden Smaling en Jasper van Dijk (t.v.v. 21501-02, nr. 1432) over regulatory cooperation in vrijhandelsakkoorden

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 21 501-02Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken Nr. 1438 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN SMALING EN JASPER VAN DIJK TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 1432 Voorgesteld 25 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat sprake is van regulatory cooperation in de vrijhandels-verdragen met Canada (CETA) en de VS (TTIP), waarbij op internationaal verdragsniveau wordt vastgelegd dat overheden stakeholders consulteren als ze nieuwe handelsgerelateerde maatregelen willen nemen; van mening dat dit een aantasting i…