Motie van de leden Verhoeven en Sjoerdsma over openbaarmaking van het CETA-mandaat

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 21 501-02Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken Nr. 1437 MOTIE VAN DE LEDEN VERHOEVEN EN SJOERDSMA Voorgesteld 19 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de onderhandelingsmandaten voor handelsverdragen, die vervolgens door de Europese Commissie uitonderhandeld worden, worden opgesteld door de Europese lidstaten; constaterende dat alleen de Europese lidstaten bevoegd zijn om een onderhandelingsmandaat openbaar te maken; constaterende dat onlangs het TTIP-mandaat openbaar is gemaakt; constaterende dat het…