Motie van de leden De Roon en Wilders over erkennen van Jeruzalem als hoofdstad van Israël

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2015 Nr. 27 MOTIE VAN DE LEDEN DE ROON EN WILDERS Voorgesteld 19 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering om, Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van Israël en de Nederlandse ambassade te verplaatsen van Tel Aviv naar Jeruzalem, en gaat over tot de orde van de dag. De Roon Wilders kst-34000-V-27 ISSN 0921 - 7371TMs-Gravenhage 2014 Tweede Kamer, vergaderjaar 2014Œ2015, 34 000 V, nr. 27…