Gewijzigde motie van het lid Van der Staaij c.s. (t.v.v. 34000 V nr. 33) over geestelijke verzorging in het basispakket voor gedetineerdenbegeleiding

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2015 Nr. 39 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN DER STAAIJ C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 33 Voorgesteld 25 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in de begroting 2 miljoen euro is gereserveerd voor subsidie aan derde partijen in het kader van de gedetineerdenbegeleiding; overwegende dat in de beoogde nieuwe opzet voor gedetineerdenbege-leiding de geestelijke verzorging door de stichting Epafra…