Motie van de leden De Roon en Wilders over openstelling van Papoea voor journalisten

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2015 Nr. 24 MOTIE VAN DE LEDEN DE ROON EN WILDERS Voorgesteld 19 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering om, de openstelling van Papoea voor journalisten, internationale organisaties en parlementsleden krachtig te bepleiten en te monitoren, en gaat over tot de orde van de dag. De Roon Wilders kst-34000-V-24 ISSN 0921 - 7371TMs-Gravenhage 2014 Tweede Kamer, vergaderjaar 2014Œ2015, 34 000 V, nr. 24…