Motie van het lid Sjoerdsma over een trendbreuk in het brede buitenlandbeleid

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2015 Nr. 25 MOTIE VAN HET LID SJOERDSMA Voorgesteld 19 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat volgens het kabinet de uitdagingen in de internationale veiligheidsomgeving zich steeds nadrukkelijker manifesteren; constaterende dat ook in de interdepartementale Strategische Verken- ningen wordt aangegeven dat de onzekerheid over de ontwikkeling van de internationale en de nationale veiligheidssituatie in de k…