Motie van de leden Voordewind en Van der Staaij over opvoeren van de druk op de PLO

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2015 Nr. 28 MOTIE VAN DE LEDEN VOORDEWIND EN VAN DER STAAIJ Voorgesteld 19 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Palestijnse Autoriteit sinds 2011 geld overmaakt aan veroordeelde Palestijnen in Israëlische gevangenissen, dat deze gelden tot een perverse prikkel kunnen leiden, waarbij criminaliteit en terrorisme worden beloond en dat de PLO onlangs de verantwoordelijkheid hiervoor heeft overgenomen; ov…