Motie van het lid Van Meenen c.s. over afzien van rendementsafspraken met het mbo

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 31 524Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie Nr. 220 MOTIE VAN HET LID VAN MEENEN C.S. Voorgesteld 18 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat er kwaliteitsafspraken met het mbo worden gemaakt; overwegende dat rendementsafspraken kansen van studenten in de weg staan; constaterende dat mbo-studenten gebaat zijn bij een goede kwaliteit van het onderwijs en ruimte en tijd om zich maximaal te ontplooien en voor te bereiden op een vervolgopleiding of de arbeidsmarkt; verzoekt de regering, af te zien van rendementsaf…