Motie van de leden Dik-Faber en Otwin Van Dijk over het inventariseren van goede voorbeelden

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 31 765Kwaliteit van zorg Nr. 103 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN OTWIN VAN DIJK Voorgesteld 18 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de noodzaak om de kwaliteit van zorg en welzijn voor bewoners van verpleeghuizen te verbeteren groot is; overwegende dat 25% van de bewoners van verpleeghuizen ondervoed is; constaterende dat bewoners door middel van verrijkte voeding en à la carte menuTMs keuze hebben in wat ze eten, eten met smaak, er minder voedsel wordt verspild en de gezondheid van bewoners wordt verbeterd;…