Motie van de leden Van Meenen en Bisschop over beroepsgericht maatwerk, ook voor taal en rekenen, in het mbo

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 31 524Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie Nr. 221 MOTIE VAN DE LEDEN VAN MEENEN EN BISSCHOP Voorgesteld 18 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat intensivering van het taal- en rekenonderwijs onderdeel wordt van de kwaliteitsafspraken; overwegende dat dit kan leiden tot een verdere veralgemenisering van het beroepsonderwijs en tevens de beroepspraktijkvorming in de weg kan staan; overwegende dat intensivering van het taal- en rekenonderwijs niet noodzakelijk bijdraagt aan een verbetering van de arbeidsma…