Motie van de leden Otwin Van Dijk en Dik-Faber over de rol van familie en mantelzorgers

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 31 765Kwaliteit van zorg Nr. 108 MOTIE VAN DE LEDEN OTWIN VAN DIJK EN DIK-FABER Voorgesteld 18 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat familie en mantelzorgers te weinig betrokken worden bij de zorg voor cliënten in intramurale AWBZ-instellingen en dat instellingen vaak doof zijn voor signalen van familie en mantelzorgers; van mening dat familie en mantelzorgers juist veel kennis hebben over cliënten die in intramurale instellingen wonen, dat zij kunnen aangeven hoe kleine aanpassingen veel kunnen betekenen …