Motie van de leden Jacobi en Visser over geen maatregelen nemen vóór de stresstest zoetwatervoorziening

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 JVaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2015 Nr. 17 MOTIE VAN DE LEDEN JACOBI EN VISSER Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 17 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat zoet water van groot belang is voor onze drinkwater- voorziening, landbouw en industrie; constaterende dat onder andere in het Deltaprogramma 2015 ingrijpende maatregelen worden voorgesteld die onze zoetwatervoorziening negatief kunnen raken; overwegende dat pas in 2015 de uitkomsten van de stresstest …