Motie van het lid Hachchi c.s. over energieneutraal werken door de waterschappen

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 JVaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2015 Nr. 19 MOTIE VAN HET LID HACHCHI C.S. Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 17 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat op het gebied van innovatie, energie en duurzaamheid bij waterschappen nog veel winst is te behalen; overwegende dat het uit pilots al mogelijk blijkt, waterschappen energie-neutraal te laten werken; verzoekt de regering, samen met de waterschappen te inventariseren wat er nodig is om alle waterschappen in …